Jesteś w ciąży? Oto dodatkowe uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wciąż zgłaszają się ciężarne pacjentki, które mają szereg wątpliwości związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych i związanych z tym uprawnień. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, iż od stycznia br. kobiety w ciąży oraz ich rodziny posiadają dodatkowe uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Ustawa „Za życiem”, czyli co zyskuje kobieta w ciąży?

Dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kobiety w ciąży oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą m.in. korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Należy jednak pamiętać, że placówki medyczne udzielają tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nie listy oczekujących. W praktyce oznacza to, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.

W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe w dniu zgłoszenia do placówki medycznej, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Natomiast świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta.

Kto oprócz ciężarnej może skorzystać z uprawnień?

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obowiązuje od 1 stycznia br. a jej zapisy rozszerzyły regulacje zawarte w art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Artykuł 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadaje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach:

  1. kobietom w ciąży,
  2. pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadającym zaświadczenie od właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  3. pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
  4. inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

Nowelizacja przepisów rozszerzyła powyższe uprawnienia na osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, niezależnie czy zajście w ciążę czy też urodzenie dziecka nastąpiło przed, czy też po wejściu w życie omawianej ustawy.


Całość ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” można przeczytać tu: 

 

 

Polecamy także:

Prawa kobiet po poronieniu. Sprawdź, co ci przysługuje oraz co musisz zrobić

Inni czytali również

Jakie masz prawa w ciąży i po porodzie? – wywiad z Matką prawnik

Czy kobietę w ciąży można zwolnić z pracy? Czy ciężarna może... więcej

MSWiA wprowadzi kartę „martwego urodzenia”. Czy mogą zapytać też o in vitro?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzi kartę „martwego... więcej

Na te świadczenia pieniężne może liczyć ciężarna i młoda mama w 2018 roku

Ciąża i urodzenie dziecka to czas ponoszenia dużych kosztów. Rodzice... więcej

„Becikowe” w 2018 roku nie dla wszystkich rodziców. Dla kogo i na jakich zasadach?

Becikowe 2018 to jednorazowe wsparcie finansowe wynikające z tytułu... więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *