Leczenie niepłodności a Kodeks pracy. Sprawdź, na co możesz liczyć

Dzień wolny na badania? Sprawdź, czy Kodeks pracy sprzyja niepłodnym?

Czy niepłodna para, która jest w trakcie leczenia, może liczyć na dodatkowe dni urlopu związane z wizytami w klinice oraz czy Kodeks pracy sprzyja podchodzącym do procedury in vitro? O to, na co ze strony pracodawcy mogą liczyć niepłodni, pytamy ekspertkę z Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny.

 Czy Kodeks pracy lub inne ustawy zawierają przepisy dotyczące świadczeń związanych z niepłodnością?

Kamila Ferenc: Jeśli chodzi o niepłodność jako chorobę, to ustawy przewidują świadczenia i uprawnienia w razie choroby powodującej niezdolność do pracy. Badania, które mogą się odbyć w czasie pracy, to badania wstępne, okresowe i kontrolne, weryfikujące zdolność do wykonywania określonego rodzaju obowiązków. Pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Jak widać, w tym zakresie nie ma świadczeń związanych z leczeniem niepłodności.

Czy para starająca się o dziecko może w ogóle liczyć na jakiekolwiek prawa ułatwiające leczenie?

Kodeks pracy ma oddzielny dział ósmy regulujący uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Dotyczy on jednak tylko okresu ciąży i po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.

Osoby starające się o dziecko (np. będące w trakcie leczenia niepłodności lub procedury adopcyjnej) nie mają przyznanych specjalnych praw. Wszystkie związane z tym badania, wizyty lekarskie lub w ośrodku adopcyjnym muszą odbywać się poza czasem pracy lub w trakcie urlopu.

Czyli nic nie można zrobić?

Ewentualnie można próbować uzgodnić z pracodawcą indywidualany rozkład czasu pracy w ramach obowiązującego pracownika/pracownicę systemu czasu – art. 142 Kodeksu pracy daje taką możliwość, potrzebny jest jednak wtedy pisemny wniosek pracownika/pracownicy. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca może, ale nie musi ustalić takiego indywidualnego rozkładu pracy, uwzględniającego np. terminy konsultacji lekarskich.

A co w sytuacji, kiedy pracodawca dowie się, że kobieta stara się o dziecko, lecząc niepłodność i próbując procedury in vitro – co wiąże się z wieloetapowością i koniecznością licznych konsultacji w różnych porach dnia i tygodnia. Może ją wówczas zwolnić?

Starania o zajście w ciążę, bycie rodzicem lub stan cywilny nie mogą nigdy stać się przesłankami  do zwolnienia z pracy. W przeciwnym razie byłaby to dyskryminacja, która na mocy art. 113 Kodeksu pracy i jest w zatrudnieniu niedopuszczalna.

A jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, gdzie można szukać pomocy?

Osoba, wobec której pracodawca naruszył w ten sposób zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co więcej, w przypadku takiego nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę można wnieść odwołanie do sądu pracy (art. 44 Kodeksu pracy). Sąd orzeka wtedy o odszkodowaniu, a w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeśli umowa zdążyła ulec rozwiązaniu, to o przywróceniu do pracy i wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy.

Rozmawiała: Paulina Ryglowska-Stopka

Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji.

 


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Prawa kobiet po poronieniu. Sprawdź, co ci przysługuje oraz co musisz zrobić

 

Inni czytali również

Prawa kobiet po poronieniu. Sprawdź, co ci przysługuje oraz co musisz zrobić

Co szósta ciąża kończy się poronieniem. Kiedy nagle odchodzi dziecko,... więcej

Jakie masz prawa w ciąży i po porodzie? – wywiad z Matką prawnik

Czy kobietę w ciąży można zwolnić z pracy? Czy ciężarna może... więcej

Refundacja in vitro w Warszawie: Najprostsza procedura rekrutacji par

Procedura kwalifikacji par, które chcą skorzystać ze środków publicznych... więcej

Jestem niepłodny, czyli kim jestem?

Dla niektórych osób informacja o niepłodności, choć trudna, niewiele... więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *