rodzina zastępcza

Co oznacza słowo – rodzina zastępcza


 

Co oznacza słowo „rodzina zastępcza”?

 

 Rodzina zastępcza jest czasową formą opieki nad dzieckiem. Powstaje na mocy orzeczenia sądu, w momencie, kiedy rodzina biologiczna dziecka nie jest w stanie się nim dłużej zajmować i wypełniać należycie swoich obowiązków rodzicielskich. Na rodziców zastępczych czekają głównie dzieci, których biologiczni rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską.
Są to przede wszystkim rodziny, w których nadużywa się alkoholu, gdzie panuje bezrobocie, bieda, bezdomność, choroby psychiczne, konflikt z prawem, przemoc.

Rodzice zastępczy zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z biologicznymi rodzicami dziecka, którzy w dalszym ciągu mają prawo decydowania w ważnych kwestiach.

Takiej rodziny zastępczej nie można z kolei ustanowić dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z naszym prawem taką rodziną może zostać zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna.

Rodzina zastępcza otrzymuje częściowy zwrot środków, poniesionych w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

 

Inni czytali również

Różnice między adopcją a rodziną zastępczą

 Jakie są różnice między rodziną zastępczą a rodziną... więcej

Wymogi, formy, finansowanie RZ

 Wymogi jaki należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą Aby... więcej

Rodzina zastępcza – kochany babiniec

Pięć kobitek, beż żadnego faceta pod jednym dachem, hmm.. może być... więcej

Co oznacza słowo Adopcja

  "Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność,... więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *