rodzina zastępcza

Co oznacza słowo – rodzina zastępcza


 

Co oznacza słowo „rodzina zastępcza”?

 

 Rodzina zastępcza jest czasową formą opieki nad dzieckiem. Powstaje na mocy orzeczenia sądu, w momencie, kiedy rodzina biologiczna dziecka nie jest w stanie się nim dłużej zajmować i wypełniać należycie swoich obowiązków rodzicielskich. Na rodziców zastępczych czekają głównie dzieci, których biologiczni rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską.
Są to przede wszystkim rodziny, w których nadużywa się alkoholu, gdzie panuje bezrobocie, bieda, bezdomność, choroby psychiczne, konflikt z prawem, przemoc.

Rodzice zastępczy zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z biologicznymi rodzicami dziecka, którzy w dalszym ciągu mają prawo decydowania w ważnych kwestiach.

Takiej rodziny zastępczej nie można z kolei ustanowić dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z naszym prawem taką rodziną może zostać zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna.

Rodzina zastępcza otrzymuje częściowy zwrot środków, poniesionych w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

 

Inni czytali również

Różnice między adopcją a rodziną zastępczą

 Jakie są różnice między rodziną zastępczą a rodziną... więcej

Wymogi, formy, finansowanie RZ

 Wymogi jaki należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą Aby... więcej

Rodzaje adopcji

 W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje adopcji Pełna - to... więcej

Rodzina zastępcza – kochany babiniec

Pięć kobitek, beż żadnego faceta pod jednym dachem, hmm.. może być... więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *